Assalaamu’alaikum Wa Rahmatullah Pengenalan. Khilafah secara umumnya diketahui bermakna pengganti atau timbalan – iaitu satu bentuk pemerintahan dalam Islam yang berakhir pada kurun ke-13 selepas kewafatan Nabi Muhammad (saw) hinggalah Khalifah Uthmaniah yang terakhir yang digulingkan pada tahun 1924M. Berkurun lamanya istilah Khalifah digunakan, malangnya ada yang menyalahgunakannya – pada Jun 2014, satu pergerakan bersenjata Islam yang menggelar diri mereka Islamic State...

Hello 2017!

A new year, starting up a fresh new blog. A lot of things happens last year. A lot of things that can be as my guidance and experiences to change for the better. This year I got plans to fulfill.  I may need to stop a while my freelance business. I need to reorganize things back. Especially my life, work...